¿Por qué estudiar minas e ciencias da tierra?

2021-03-26T10:29:12+01:0026/03/2021|

Remato a secundaria, e agora qué? Quizais sexas un crack das ciencias e plantéxasche estudar bioloxía. Ao mello, és un xenio gastronómico e pensas que un grao superior en hostelaría é a túa mellor opción. Pode ser que desde pequeno apaixóneche debuxar e unha titulación en deseño gráfico ou belas artes sexa o que mellor adáptese a ti. Para esa pequena maioría privilexiada que ten bastante claro a qué quérese adicar o resto da súa vida, as cousas resultan moito máis sinxelas. Sen embargo, este non adoita ser o caso da maioría dos adolescentes.

O amplo abanico de posibilidades que preséntase actualmente no relativo a graos medios, superiores e universitarios, provoca que os mozos indecisos o sexan aínda máis. A información neste punto é clave mais, ¿resulta doado estar informado nun mundo no que a cantidade de información que recebemos a diario é tan desmesurada.

É por iso que, con este artigo, pretendemos dar visibilidade a unha opción moi interesenta e bastante descoñecida para aqueles amantes das ciencias físicas, as matemáticas e a xeoloxía: a enxeñaría de minas.

En qué consiste a minaría industrial?

A minaría indrustrial é un proceso de extracción, explotación e aproveitamento de minerais que aparecen sobre a superficie terrestre, cun obxectivo meramente comercial. A xeoloxía constitúe un aspecto fundamental nesta rama. Consta dunha serie de etapas:

 • Exploración: Detección de xacementos naturais.
 • Explotación: Extracción de minerais. Análese de propiedades físicas e químicas. Se pode empregarse sen alteración da súa substancia, entra na etapa de Abastecemento. Se pode destruirse para xerar un produto novo, segue a cadea de producción ata entrar na etapa de Abastecemento (depende do produto a xerar).
 • Abastecemento: Iníciase a cadea de proceso produtivo que levaralo ao consumidor final.

Tras unha moi breve introducción ó sector mineiro industrial, continuaremos adentrándonos un pouco máis en qué consiste o Grao de Enxeñaría en Tecnoloxías Mineiras e o Grao dos Recursos Mineiros e Enerxéticos.

Presentando o Grao de Enxeñaría en Tecnoloxías Mineiras

O grao de Enxeñaría en Tecnoloxías Mineiras pretender formar profesionais capaces de proxectar, dirixir e administrar a explotación controlada, o beneficio e a comercialización de minerais. O obxectivo é aprender a evaluar, analizar e explotar xacementos minerais procurando o menor dano posible o medio ambente. Este disciplina comprende as fases da explotación de minas, o beneficio dos minerais e as actividades económicas derivadas da actividades produtiva.

Esta carreira centra a súa ensinanza en actividades relacionadas coa extracción mediante técnicas e labores mineiras dos recursos naturais e a obtención de licenzas e execución de plans de labores como a planificación.

Algunhas das asignaturas que forman parte do plan de estudos son: Cálculo, Álxebra, Física, Construccións, Tratamento de minerais, Mineraloxía, Explotación e avaliación de xacemento, etc.

Cal é o perfil máis axeitado na minaría e en concreto para este grao?

Algunha das características máis comúns que adoitan ter os estudantes de minaría son:

 • Interese polas actividades prácticas.
 • Interese por aproveitar os recursos naturais.
 • Interese polo coidado do medio ambente.
 • Perfil analítico e orientado ás ciencias exactas.

Ao longo do avance do curso, o alumno adquire unha serie de aptitudes e habilidades que permitiranlle converterse nun gran profesional, coma planificar, administrar e dirixir proxectos mineiros para conseguer solucionar, dunha manera baseada na innovación, os problemas da industria.

Unha vez finalizado o grao, o alumno haberá adquirido algunhas capacidades básicas como, por exemplo:

 • Capacidade para investigar, desenvolver e innovar tecnoloxía de última xeración.
 • Capacidade para integrar distintas disciplinas para a resolución de problemas e desenvolvemento de proxectos de alta complexidade.
 • Capacidade para dirixir procesos de transformación, almacenamento, transporte e uso de materia prima enerxética e non enerxética.

De qué puedo traballar unha vez rematados os meus estudos?

O grao de Enxeñaría en Tecnoloxías Mineiras, centra as actividades no estudo integral de minerais e búsqueda de novo depósitos. Algunhas delas como a realización de mostraxes de xacementos, elaboración de mapas, dirección de explotacións mineiras ou asesoramento e administración de empresas mineiras. Exemplos das actividades para as que estará capacitado o alumno unha vez rematado o grao son:

 • Estudar e determinar o xeito máis axeitado para extraer o mineral.
 • Dirixir e controlar o deseño e a selección do equipo mineiro para as operacións.
 • Deseñar túneles para minaría subterránea e a ceo aberto.
 • Manexar, transportar y tratar os explosivos
 • Desenvolver proxectos mineiros.

O abanico de posibilidades é moi amplo.

Onde podo traballar?

O tipo de coñecementos que aporta este grao é requerido por entidades mineirs públicas e/ou privadas, xacementos mineiros e mesmo, por institucións educativas. Así mesmo resulta válido para aqueles que queran exercer a súa profesión coma consultor independente.

As empresas, hoxe en día, deben estar actualizadas no que a riscos laborais refírese. Deben ter os cursos mínimos esixidos polo ben do traballador, así garanten a súa seguridades, ademáis de proporcionar todo o material necesario. En canto os xacementos, contan con profesionais adicados á busca e avaliación económica de recursos minerais.

No ámbito educativo requírense profesionais que divulguen os seus coñecementos ás novas xeracións de enxeñeiros. O enxeñeiro consultor dará servizos de asesoría para proxetos específicos.

Cales son as vantaxes de estudar o Grao en Tecnoloxías Mineiras?

Son varias as vantaxes de cursar este título e de exercer unha profesión relacionada co mesmo. Neste artigo gustaríanos destacar catro delas:

 • Grao moi orientado á práctica.
 • Salarios medios máis elevados que os dos graduados doutras carreiras.
 • Crecente necesidade de seguir investigando en novas formas de explotación.
 • Conservación do medio ambente.

 

Por qué cursar o Grao dos Recursos Mineiros y Enerxéticos en Vigo?

estudiantes-mineria

En Vigo, o Grao dos Recursos Mineiros e Enerxéticos proporciona a información necesaria para traballar en distintos ámbitos da enxeñaría, en concreto en enxeñaría civil e minaría, enxeñaría dos recursos materiais e enxeñaría da enerxía. Enfocado no ámbito laboral, cursar este grao abre un mundo de posibilidades, o cal veremos un pouco máis adiante.

Qué saídas profesionais ofrece o grao?

É habitual pensar que os enxeñeiros graduados en minaría dos recursos enerxéticos adícanse exclusivamente o deseño, execución e xestión de explotacións mineiras. Mais en realidades, este título forma enxeñeiros moito máis capacitados para traballar en diversos ámbitos da enerxía. Este carácter multidisciplinar que impártese no grao, é un dos aspectos máis descoñecidos da titulación.

É necesario coñecer a ampla gama de opcións que preséntase para os titulados dentro do mundo laboral. Poden traballar no ámbito da siderurxia, mineralurxia, explotación de minerais, combustibles, explosivos, enerxías, tecnoloxía de materiais, etc.

Ademais, a sociedade actual esixe que o aproveitamento dos recursos do planeta realícese dunha forma eficiente e sostible. Para isto está capacitado tamén o alumnado, é dicir, poden traballar no desenvolvemento de proxectos de restauración, xestión e revalorización de residuos, xestión do territorio, etc.

Grao habilitado para o exercicio dunha profesión regulada

Cabe destacar que trátase dun grao que habilita para o exercicio dunha profesión regulada, concretamente a de enxeñeiro técnico de minar. Esta profesión regulada ten unha serie de atribucións exclusivas. Isto quere dicir que para determinadas labores, como poden ser a de dirección facultativa de explotacións mineiras a de deseño e execución de voladuras e demolicións con explosivos, hai que ter a capacitación de enxeñeiros técnico de minas. Isto non implica que estas atribucións exclusivas sexan as únicas. Como comentouse anteriormente, a saída é multidisciplinar.

Polo tanto, é importante resaltar que hai unha serie de facultades exclusivas das que dispón un enxeñeiro de minas, mais moitas outras son compartidas con diferentes titulacións de enxeñaría.

Qué especializacións ofrece?

Este grao habilita ó alumno coma enxeñeiro técnico de minas. O estudo do Máster otorga o rango de enxeñeiro de minas. Calquer persoa que cursara o grao tamén terá acceso directo ó resto de posgraos de enxeñaría de minas que ofértanse dentro do sistema universitario español. A súa vez, poderá optar por especializarse nun máster de índole tecnolóxica, mais que non estea asociado a unha profesión regulada.

A información para obter tales coñecementos é necesariamente multidisciplinar, sen perder de vista os aspectos técnicos económicos e ambientais, que convirtan aos profesionais deste sector nuns proveedores de desenvolvemento.

La formación para obtener tales conocimientos es necesariamente multidisciplinar, sin perder de vista los aspectos técnicos económicos y ambientales, que conviertan a los profesionales de este sector en unos proveedores de desenvolvemento sustentable para a sociedade.

 

Máis alá da enxeñaría de minas

O sector mineiro non soamente nútrese de enxeñeiros. A oferta de estudos actual non limítase exclusivamente á enxeñaría. Con este artigo tamén gustaríanos desenterrar do esquecemento outras dúas titulacións cunha gran proxección de futuro: o Ciclo de Formación Profesional en Excavacións e Sondaxes e o Grao Medio de Construcción. Ambos perfís son moi demandados polas empresas, sen embargo, existen moi poucos profesionais, o que supón unha moi boa oportunidade.

Qué podes obter do Ciclo de Formación Profesional en Excavacións?

És unha persona hábil, observadora, analítica e resolutiva? Interésanche as minas, a xeoloxía e a maquinaria pesada? Se a resposta a todo o anterior é positiva, este ciclo pode resultar unha opción moi interesante para ti.

Os estudantes que cursan este ciclo capacítanse para traballar no sector das excavacións. Desde un posto de mineiro, ata artilleiro ou operario de maquinaria. Forma ós seus alumnos en materia de perforacións, voladuras e excavacións, entre outras.

Por qué estudar el Grao Medio de Construcción?

O Grao Medio en Construcción do IES de Sobradelo (en Carballeda de Valdeorras, Ourense) nace a raíz do ciclo en colocación de lousa que xa víñase impartindo no mesmo centro da man da Escola de Colocadores de Lousa. Con este novo grao, o alumno xa non solo aprende a colocar lousa, senon que aprende todo o relacionado co sector. “Hai módulos de cubertas, cubricións, encofrado, formigón armado, impermeabilización e interpretación de planos, entre outros” explica a directora do centro.

Se che gusta o traballo manual, és unha persoa hábil e con interese na construcción esta é a opción perfecta para ti.

O teu futuro está nas túas mans

Con este artigo pretendemos lanzar un raio de luz que de visibilidade a un sector que mantívose na sombra durante moito tempo. As saídas profesionais derivadas desta industria son numerosas e moi interesantes, á par que descoñecidas. É precisamente esta escaseza de popularidade o que fai destas saídas profesionais unha grande aposta de futuro e unha inserción laboral prácticamente garantida.