Granito2019-02-12T13:34:58+01:00

O granito de Galicia

O granito é unha rocha ígnea plutónica formada polo lento arrefriamento dun magma (fundido alumínico) a grandes profundidades da codia terrestre. Está constituído por tres minerais esenciais: cuarzo, feldespato e mica.

Tamén contén un grupo moi variable de minerais accesorios, que se presentan en porcentaxes inferiores ao 5%, como apatita, esfena, óxidos, alanitas, zircones, anfiboles, etc. Estes outros minerais son aqueles que dan as diferentes cores e matices.

Como se extrae o granito en Galicia?

Xeralmente, o granito é extraído en canteiras a ceo aberto mediante cortes con fíos de diamante, rozadoras de brazo e de disco. Isto implica a creación de bancos sucesivos e descendentes na canteira, chamados niveis.

Os bloques son trasladados da canteira a unha fábrica onde se elaborarán os produtos de construción.

De xeito esquemático, o tratamento do granito pódese resumir nos seguintes pasos:

  • Formación de taboleiro. En primeiro lugar, os bloques pasarán á zona de máquinas de corte, para a súa subdivisión en taboleiros. Estes bloques poden ser cortados por máquinas de fíos, flexes ou discos.
  • Cortadas as táboas, procédese a darlles a textura superficial necesaria. Hoxe hai numerosos acabados superficiais que, ademais, están en constante evolución.
  • Corte a medida. As táboas, xa co acabado superficial final, son cortadas con maquinaria de disco para obter as pezas personalizadas solicitadas polo cliente.
  • Control de calidade. As pezas, unha vez cortadas, pasarán un control, para verificar as tolerancias das súas dimensións, antes de prepararse para a súa expedición.

De media, un 25% do granito eliminado comercialízase como un bloque. As pezas que presentan algunha impureza son reservadas para unha segunda proba de calidade. Eses bloques que aparecen lixeiramente fracturados están divididos para obter perpiaños, bordos ou lastras.

A industria do granito: motor da economía

Galicia lidera a produción de granito bruto en España, cun 68% da produción e un 87% das exportacións.

A industria galega do granito é a segunda de Europa e a cuarta do mundo, cun sector composto por 170 empresas con 400 millóns de euros en vendas anuais, das cales 151 foron exportacións.

Usos do granito

O granito de Galicia é unha pedra ornamental utilizada principalmente na construción. Os produtos para a construción que se poden fabricar con pedra natural na actualidade son numerosos, debido, entre outras cousas, ás modernas técnicas de corte e fabricación.

Estes son algúns dos produtos máis relevantes utilizados na construción con granito:

  • Pavimentación. En xeral, podemos diferenciar dous produtos de uso en superficies horizontais: tellas, para interiores ou exteriores, e pavimentos.
  • O granito de Galicia pode usarse para placas, plaquetas de fachadas ventiladas e pezas arquitectónicas singulares.
  • Mobiliario urbano. A durabilidade e o peso do granito fan que sexa unha opción ideal para bancos, fontes e balizas.

O granito, material sustentable e ecolóxico

A pedra natural ten unha longa vida útil demostrada ao longo dos séculos en construcións como acuedutos romanos, muros, igrexas ou catedrais. É un material de gran resistencia e dureza que apenas necesita mantemento.

Extráese directamente das canteiras e non necesita ningún proceso de transformación químico. Ademais, a industria do granito non produce case residuos, xa que todo o produto extraído das canteiras se transforma. Os cortes feitos nos grandes bloques transfórmanse en produtos áridos de diferentes espesores mediante trituración. Por este motivo, é común que as canteiras ornamentais de granito produzan tamén áridos.

Como material de construción é reciclable ata o infinito e pode ser reutilizado en novas construcións.

A inercia térmica da pedra favorece o confort térmico das vivendas e o aforro enerxético, xa que axuda a manter temperaturas constantes dentro do fogar.

Información ofrecida polo Cluster do Granito

minaria-de-galicia-cluster-granito