Augas minerais2019-02-28T19:25:25+01:00

Augas minerais de Galicia

A auga extraída do subsolo de Galicia é, en esencia, un recurso mineiro. As augas naturais nunca son puras, todas teñen disoltas en maior ou menor proporción sales, gases e algúns compostos orgánicos. A auga mineral é unha auga bacteriana saudable, de orixe subterránea, cunha composición caracterizada por un contido de sales minerais e cunha pureza orixinal que conserva estas características intactas ao longo do tempo e ten determinados efectos sobre o organismo.

As augas minerais, entendidas como augas subterráneas con diferentes características físico-químicas (grao e tipo de mineralización e temperatura), están estreitamente condicionadas polas propiedades xeolóxicas dos substratos que atravesan, nos que se almacenan e a través dos que alcanzan a superficie.

A auga, un recurso abundante en Galicia

En Galicia existen aproximadamente uns 300.000 mananciais de auga (pozos, fontes…), o que supón un por cada 10 habitantes. Destes mananciais, están catalogadas 314 captacións de auga mineral (hai máis de 2.000 en España), das cales 21 teñen a calificación de balneario (115 en España) e 10 de planta de embotellamento (hai 100 en España).

Estas captacións de auga mineral teñen un perímetro de protección para garantir o control das actividades na contorna dos mananciais. Avalíanse e contrólanse as actividades susceptibles de causar unha alteración nas propiedades da auga.

Augas mineiromedicinais de Galicia

Nos balnearios, a base dos tratamentos está no uso de augas mineiromedicinais, constituídas por unha solución de elementos minerais que lles proporcionan unha serie de propiedades. Dependendo da súa mineralización, cada tipo de auga exerce unha acción diferente sobre o organismo e, polo tanto, ten unhas indicacións determinadas.

Galicia, líder en turismo termal

O aproveitamento da auga mineral de Galicia, realízase principalmente mediante balnearios e do seu embotellamento para o consumo humano.

  • Os balnearios utilizan as augas mineiromedicinais declaradas de utilidade pública con fins terapéuticos e preventivos. A diferenza entre un balneario, un centro de talasoterapia e un spa está no tipo de auga. Os balnearios utilizan auga mineromedicinal; os centros de talasoterapia, a auga do mar; e os balnearios, a auga da traída. En Galicia hai 21 balnearios distribuídos nas catro provincias situadas nas inmediacións das fontes de augas mineromedicinais. Algúns deles son complexos hoteleiros con máis de cen anos de historia no contorno de fontes termais empregadas durante miles de anos.
  • Auga mineral embotellada. Nas 10 plantas de envasado de Galicia captúranse, deposítanse e envíanse coñecidas marcas de auga mineral distribuídas a nivel nacional e internacional nos canles de venda polo miúdo e catering. As empresas galegas de auga mineral bebida teñen marcas de recoñecido prestixio, como Cabreiroá, Mondariz e Fontecelta, entre outras.

O sector das augas minerais en cifras

Unha peculiaridade das industrias de auga mineral é que están creando riqueza en áreas do interior de Galicia, xa que debido ás características do recurso, non se poden deslocalizar e deben instalarse nos mesmos lugares onde se capta o acuífero.

  • Augas minerais. O sector en Galicia inclúe un conxunto de 10 augas minerais que facturan 120 millóns de euros (12% do total de España) e ocupan directamente a 300 persoas (o 8% do total de España). Miles de persoas traballan na distribución de auga mineral embotellada en Galicia, tanto a nivel nacional como internacional. As empresas galegas, no seu conxunto, están presentes en máis de 50 países do mundo.
  • Balnearios. O sector termal de Galicia factura 60 millóns de euros anuais e emprega a 1.200 persoas en Galicia.

Información ofrecida por Balnearios de Galicia e pola Asociación Galega de Envasado de Auga Mineral Natural

minaria-de-galicia-balnearios-lo
minaria-de-galicia-agamin