Cuarzo2019-02-12T13:36:24+01:00

Cuarzo de Galicia

O cuarzo é unha forma de sílice que se presenta na natureza como un compoñente maioritario e case exclusivo de areas, gravas, areniscas, cuarcitas e cuarzo de cristal. En Galicia é moi abundante na terra, mesmo en capas de substrato superficial.

Non obstante, só unha pequena porcentaxe de cuarzo se comercializa como silicio, xa que a industria consumidora require especificacións de pureza moi estritas, tanto físicas como químicas e mineralóxicas.

Para que se emprega o cuarzo de Galicia?

Na actualidade, a sílice utilízase en numerosos procesos industriais: como abrasivo, desecante en forma de xel, constituínte do formigón, fertilizantes, illantes, fabricación de cerámica e ladrillos, refractarios, ademais de estar presente en diversas técnicas de fundición e obtencións de aliaxes.

Por outra banda, o silicio é indispensable na fabricación de vidro (envases, ventás, etc.), catéteres, implantes, lentes de contacto, chisqueiros (sílex), fibra óptica (cables de comunicación)…

O uso do silicio está en constante desenvolvemento, tanto polas posibilidades que ofrece no campo da electrónica (dependendo de se se engaden máis ou menos impurezas a un composto fabricado con el, variará a súa condutividade), como na industria fotovoltaica ao ser o silicio cristalino o composto máis usado na fabricación de células solares.

Como se obtén o cuarzo en Galicia?

O cuarzo de Galicia obtense con dous procesos mineiros distintos:

  • Na canteira. Cando se presenta en veas grandes, o cuarzo extráese dunha canteira mediante perforación e voladura. Posteriormente é transportado a unha planta de procesamento.
  • En depósitos superficiais. Nalgunhas zonas do interior de Galicia (Terra Chá e no interior da Coruña), o cuarzo atópase en depósitos superficiais, a metro e medio de profundidade, xusto debaixo da capa superficial. Para extraelo, as empresas mineiras separan esa capa de substrato produtivo para a agricultura e o gando, acceden ao recurso a través do cribado e volven a depositar a terra vexetal. Os propietarios recuperan a terra para o seu uso habitual mantendo a súa produtividade. Con este sistema, a extracción de bólas de cuarzo en grandes áreas de Galicia (1.600 hectáreas ata 2018) lévase a cabo sen prexudicar a outras actividades.

Unha vez extraído, o mineral debe ser procesado nunha planta que realiza procesos industriais (esmagamento, lavado e clasificación) para adaptala á fabricación de diferentes produtos. O material restante utilízase como árido de construción.

A importancia do cuarzo en Galicia

Galicia é líder nacional en produción de cuarzo co 68% da produción e supón o 98,5% das exportacións. A gran maioría delas fanse polos portos. En Galicia hai seis explotacións de cuarzo que dan emprego a preto de 200 traballadores.

O cuarzo, mineral industrial clave para a sustentabilidade

As aplicacións tecnolóxicas de sílice obtidas a partir do cuarzo son explotadas desde o inicio da terceira revolución industrial, con produtos como reloxos, cristais, fibras e semicondutores. Non obstante, científicos de todo o planeta buscan e atopan novas aplicacións para o material extraído das minas de Galicia.

A fabricación de células fotovoltaicas sería imposible sen a sílice cristalina obtida a partir de cuarzo. O silicio é un compoñente amplamente utilizado nos paneis fotovoltaicos que xeran enerxía solar renovable para as súas propiedades de semicondutores. As súas propiedades físicas e químicas son ideais para converter a luz solar en enerxía eléctrica.