A xeopolítica dos minerais marca a política mundial

2019-08-26T18:12:02+02:0026/08/2019|

As materias primas minerais preséntanse como elementos fundamentais para a economía mundial. O suficiente subministro destas dentro dunhas condicións de mercado xustas é esencial para que unha economía funcione e sexa sostible. Por iso, analizar as tendencias que segue a demanda de materias primas dentro da produción global de minaría é fundamental para desenvolver políticas en torno á extracción de minerais. Isto pode axudar a aliviar os riscos de oferta que poden existir a curto e longo prazo.

A verdade é que as materias primas minerais son un elemento estratéxico que asegura a actividade industrial. Este alto risco na falta de oferta vén dado pola crecente demanda das economías en desenvolvemento, así como polas novas tecnoloxías emerxentes. Porque aínda que a dispoñibilidade xeolóxica de minerais é relativamente elevada, os trastornos xeopolíticos e económicos poden provocar unha caída na extracción de produtos minerais.

A actividade mineira multiplicouse

Desde fai moito tempo, na Unión Europea (UE) o obxectivo foi reducir a dependencia das materias primas importadas en función das que poidan ser explotadas dentro da propia comunidade. De feito, foméntase a creación de novas explotacións que minimicen esta dependencia. A economía circular dentro da UE tamén axudará a garantir a subministración de recursos asequibles a longo prazo.

Nos últimos anos aumentou o volume de mercados mundiais de materias primas industriais e metais preciosos aumentaron, do mesmo xeito que as cantidades extraídas, que tamén se multiplicaron. Este incremento produciuse de xeito progresivo: desde 1984, cun total de 9.300 millóns de toneladas de mineral extraído, ata 2016, con 16.900 millóns de toneladas.

En 2016, Asia foi o continente con maior produción de mineral, seguido de América do Norte e Europa. Nese sentido, os centros de produción non cambiaron en termos de localización desde fai 30 anos, pero estase a comezar a observar unha transición cara a outras áreas xeográficas, como América Latina e Oceanía.

Este cambio pódese observar no cambio dos centros de actividade cara a países considerados en transición, é dicir, aqueles que están en proceso de cambio cara a unha estrutura máis liberal e abertos aos mercados internacionais. Aínda así, o peso da produción mineira segue caendo nos países desenvolvidos e en desenvolvemento.

O continente americano é a rexión máis atractiva para a explotación de minerais. Neste sentido, podemos ver como tanto países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, teñen unha presenza importante en termos mineiros, pero tamén os países do sur, que están en proceso de desenvolvemento.

La gran parte del potencial por desarrollar en la industria de la minería está en África. El continente tiene, aproximadamente, el 40% de las reservas de cromo, el 60% de cobalto y el 20% del oro del mundo. Debido a esto, países africanos como la República Democrática del Congo son claves en cuanto al suministro de materias primas, sobre todo con la creciente demanda de productos tecnológicos. Pero el problema radica en cómo construir una gobernanza territorial que promueva las normativas se seguridad que deberían seguirse.

La expansión minera conlleva generar nuevas tendencias y escenarios de transición que permitan salir del modelo minero que se lleva a cabo en países subdesarrollados, principalmente en África, y que son fuentes de creciente conflictividad social, y que no casan con los derechos y normas de seguridad que existen en países desarrollados.

A gran parte do potencial que se pode desenvolver na industria mineira está en África. O continente ten aproximadamente o 40% das reservas de cromo, o 60% do cobalto e o 20% do ouro do mundo. Por iso, os países africanos como a República Democrática do Congo son clave na oferta de materias primas, especialmente coa crecente demanda de produtos tecnolóxicos. Pero o problema reside en como construír unha gobernanza territorial que fomente as normas de seguridade que se deben seguir.

A expansión mineira supón xerar novas tendencias e escenarios de transición que nos permiten saír do modelo mineiro que se leva a cabo en países subdesenvolvidos, principalmente en África, e que son fontes de crecente conflito social e que non coinciden cos dereitos e normas de seguridade que existen nos países desenvolvidos.

A minaría de países en desenvolvemento

Pero a riqueza dun país en termos de reservas de materias primas non supón automaticamente un desenvolvemento económico e social positivo. Incluso nos países en desenvolvemento que durante os últimos anos foron capaces de xerar ingresos grazas ao sector extractivo, en moitos casos, non conseguiron transformar esas ganancias en beneficios apropiados para o desenvolvemente.

Aínda así, a minaría é un motor clave do desenvolvemento económico para moitos países. Por iso, os países que modernizan as leis mineiras e ofrecen un ambiente adecuado son os que son máis propensos a atraer investimentos do sector privado para operacións de exploración e extracción. Á súa vez, este feito contribúe a mellorar a economía, a aumentar os ingresos fiscais, os ingresos por exportación, as oportunidades de emprego ou o desenvolvemento de infraestruturas, especialmente nas zonas rurais. Países, comunidades e empresas enfróntanse a un importante desafío neste sentido, o de adoptar as medidas necesarias para garantir un enfoque responsable  en canto á explotación dos recursos minerais.

Se ben moitos países están nos primeiros estadios de reforma do sector mineiro, aínda hai algúns que perden gran parte do seu potencial económico debido á ausencia dun marco legal ou fiscal adecuado, debido ás técnicas rudimentarias de produción, procesado e mercadotecnia. Nestes casos o traballo na mina adoita ser perigoso, insalubre, precario e de baixo rendemento financeiro. E dado que estes mineiros non pretenden levar a cabo esta actividade a longo prazo, os métodos de extracción acaban causando moitos danos ambientais.

Por iso, ter unha boa comprensión da industria mineira e dos seus impactos fiscais, económicos, sociais e ambientais é fundamental para que as actividades extractivas se realicen correctamente e non se perda o gran potencial económico que ofrece este sector. Polo tanto, o impulso desta industria nos países desenvolvidos é tan importante, porque neles as actividades mineiras están implantadas na conciencia social da poboación e tómanse en todo momento as demandas das comunidades.

Fortalecer a posición de Europa como líder da industria mineira é o principal obxectivo para promover unha industria xusta e sostible. Os obxectivos son fomentar o diálogo, a cooperación e o crecemento da comunidade, tendo en conta as dimensións ecolóxicas, naturais e culturais. Porque a realidade é que a minaría en países desenvolvidos de Europa e América do Norte ten pouco que ver coas ideas preconcibidas dun sector cun forte impacto ambiental.

O apoio á minaría sostible é un factor clave para o desenvolvemento económico. E iso é o que se fai na industria mineira dos países desenvolvidos. As actividades extractivas xogan un papel estratéxico en Europa e teñen un gran potencial para contribuír positivamente ao concepto de economía circular e para que o subministro de materias primas se poida facer a partir da racionalidade.