Búscanse enxeñeiros de minas. Unha profesión de futuro

2024-02-26T19:38:14+01:0014/02/2024|

A industria mineira, tanto a nivel global como na rexión galega, ten múltiples desafíos, entre eles atópase a falta de persoal para cubrir miles de postos cualificados para os próximos anos. A investigación e a explotación dos recursos minerais e enerxéticos require de profesionais especializados. Neste momento a minaría é fundamental para proporcionar todos os materiais que necesita a transición ecolóxica e a dixitalización, así como para poder construír as infraestruturas necesarias para a sociedade.

O sector mineiro atópase nunha época de cambios, impulsada pola modernización, a dixitalización e por unha visión máis integrada de minaría, enerxía, medioambiente e economía circular.

Se nos centramos no caso galego, a comunidade dispón de 362 minas activas, unha cifra que, sumada ao potencial do seu subsolo, rico en pedras ornamentais como o granito e a lousa, en minerais industriais e en metais tradúcese na oportunidade de desenvolver unha carreira de futuro para os máis novos.

Desde a Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo apuntan que cerca do 90% dos titulado en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos tardan menos dun ano en atopar traballo. A pesar de este dato positivo, moi afastado doutras titulacións, as prazas para cursar esta enxeñería non se cobren. O motivo? O descoñecemento sobre a titulación e as súas saídas é unha das causas do pouco interese dos mozos.

Enxeñeiros de minas: unha carreira con múltiples saídas

Pode que moita xente aínda asocie o concepto de enxeñeiro de minas coas antigas minas de carbón. Nada máis lejado da realidade, de feito, desde 2019 non quedan minas de carbón activas en España. Entón a que dedícase un enxeñeiro de minas en Galicia? Esta cuestión non se pode resolver cunha única resposta, xa que as súas saídas abarcan ámbitos moi diversos:

 • Xestión e transformación de recursos mineiros.
 • Protección do medio ambiente.
 • Metalurgia, materiais tradicionais e novos materiais.
 • Explosivos, demolicións e obra civil, extracción de materias primas, plantas de tratamento e reciclaxe.
 • Investigación xeolóxica e de auga.
 • Planificación de restauracións ambientais.
 • Xeración, transformación e transporte de enerxía.

Ademais, desde a Escola da Universidade de Vigo apuntan que as oportunidades non acaban aquí, senón que a titulación ofrece outras saídas nos ámbitos do medioambiente, a construción, a obra civil, as augas, o estudo de materiais e por suposto, a investigación e a docencia.

Existe un pensamento xeneralizado de que hai que elixir entre minaría e medioambiente, con todo, os titulado en Enxeñaría de Minas e Enerxía son os profesionais da transición enerxética. Os recursos naturais son fundamentais para crear un mundo máis sostible, e estes enxeñeiros e enxeñeiras son os responsables de extraer estas rocas e minerais coas técnicas máis modernas e comprometidas co medioambiente. Ademais, entre as súas competencias están as de aliñar o seu traballo coa economía circular e poder levar a cabo a planificación de restauracións ambientais.

Unha formación versátil e multidisciplinar

A nivel académico, o que máis valoran os egresados neste grao é a capacidade adquirida para resolver problemas e aprender de forma autónoma, así como o amplo abanico de coñecementos técnicos obtidos con carácter multidisciplinar, o que fai que sexa un grao con saídas moi diversas.

Entre as competencias adquiridas destacan:

 • Química
 • Debuxo técnico
 • Termodinámica
 • Hidráulica e pneumática
 • Topografía
 • Geotecnia
 • Mecánica de Rocas
 • Enxeñería Ambiental
 • Explosivos
 • Mineraloxía e Petrografía
 • Enerxías Renovables

As perspectivas de futuro

Sen dúbida, unha das grandes vantaxes de escoller o grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos é que ao contrario do que sucede con outras titulacións técnicas ou científicos, os egresados poden atopar traballo de calidade sen ter que saír de Galicia.

Hai moito mercado laboral nunha comunidade que agora mesmo é a cuarta en valor de produción a nivel nacional e a primeira se nos/nos centramos nas rocas ornamentais e nos produtos de canteira.

Segundo os últimos datos arrichados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Galicia copa ao 11,3% dos traballadores e traballadoras do sector nas 213 explotacións abertas da comunidade. Todo esto sen contar a aqueles que traballan para a Administración, para consultoras ou no sector da formación.

Mirando cara ao futuro as perspectivas son aínda máis positivas. O chan galego posúe 12 dos 30 minerais marcados como críticos pola Unión Europea, minerais que son catalogados como estratéxicos polo seu valor para o desenvolvemento e para a sociedade. Esta riqueza de recursos coa que contamos os galegos e galegas necesita un contexto adecuado para pasar de potencial a realidade, e contar cos profesionais que coñezan as mellores técnicas posibles é un requisito imprescindible.

Se necesitas máis información sobre como e por que dedicar á enxeñería de minas ou ampliar os teus coñecementos e especializarte a través do Máster Universitario en Enxeñería de Minas, podes facelo a través da web da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía.