O éxito da pedra natural made in Galicia

2024-01-10T13:29:07+01:0015/12/2023|

O selo de Galicia Calidade vai máis aló da gastronomía, da artesanía ou o téxtil. Se viaxamos fóra da comunidade, de España e mesmo de Europa poderemos ver como os edificios e as rúas do mundo están vestidos con pedra natural galega.

A exportación de lousa natural e granito en Galicia foi unha parte importante da economía rexional durante moitas décadas, facendo que o PIB de moitas comarcas dispárese grazas á extracción e elaboración destes recursos naturais.

Tras uns anos duros marcados pola pandemia, Galicia está a recuperar a súa saúde en canto a exportacións nestes subsectores da industria mineira, unha situación positiva que tamén repercute nos traballadores indirectos de portos, empresas de materiais ou de loxística.

A lousa continúa conquistando mercados

O pasado 2021 estivo marcado pola volta á normalidade, pero tamén polo incremento dos custos. Por eso, desde a Agrupación industrial da Lousa informaron de que a inflación chegou a toda a cadea de produción, elaboración e exportación desta pedra natural que atopa as súas dous gran escenarios nas provincias de Ourense e Lugo.

Palés, gasoil, recambios para maquinaria, explosivos… todos elementos sufriron grandes variacións nos custos, algo que tivo que repercutir na tarifa final. Por eso, desde a agrupación industrial informan que o balance foi positivo en canto a vendas e en canto a cifras.

Durante 2022, as empresas louseiras facturaron un total de 346,76 millóns de euros, un 14% máis que durante o exercicio anterior e lixeiramente por encima dos 332,81 millóns de todo o ano 2007, período que ata o de agora marcaba un antes e un despois.

Aínda que as exportacións comezaron 2023 cun pequeno bajón nas súas cifras, marzo foi o mes da recuperación: o acumulado do ano levaba unha porcentaxe negativa do 7% con respecto ao mesmo período de 2020, situación que se reverteu no último mes do primeiro trimestre, con 44.402 de toneladas de roca exportadas, unha subida do 3,1% sobre o volume comercializado o ano anterior.

En consecuencia, os datos dos primeiros nove meses de 2023 mostran que as vendas da lousa non se resentiron a pesar do descenso no volume de compra. En concreto, exportáronse 297.339 toneladas por valor de 256.460.788 euros e o prezo medio de cada tonelada incrementouse ao longo do ano.

Ademais, nos seis primeiros meses do 2023 exportouse lousa a 51 países repartidos por todo o mundo. Francia, Alemaña, Holanda, Bélxica e Reino Unido os que concentran unha maior porcentaxe de volume de vendas.

O destino favorito desta roca metamórfica segue sendo o país veciño: Francia continúa ocupando o primeiro posto en termos de exportación, pechándose o 2023 cun aumento do 1% nas vendas ao país galo en referencia a outubro de 2022 e subindo un 11% a facturación desta pedra natural.

2022, no podio das exportacións do granito

O granito é outro dos recursos minerais galegos máis apreciados ao redor do planeta. Galicia é a segunda industria desta pedra natural en Europa, tan só por detrás de Italia, e a sexta a nivel mundial.

Se falamos do ámbito nacional, cerca do 80% do granito que exporta España ten a súa orixe nas canteiras galegas, coa provincia de Pontevedra como produtora e elaboradora e con Vigo como porto de saída cara a países como Francia, Turquía ou Estados Unidos.

A roca ornamental alcanzou cifras récord o pasado 2022 con 149 millóns de euros en exportacións segundo datos do Gobierno, 29 millóns máis que dous anos atrás, antes de que dese comezo a pandemia.

Ademais, cabe destacar que, deste total, 111 millóns corresponden a granito elaborado. Esta alta porcentaxe fronte ao granito en bruto pon de manifesto como se consolidaron as cadeas industriais achegando valor engadido ao material extraído, o que repercute directamente sobre as comarcas mineiras mediante máis industria, maiores beneficios e alto cifras de emprego directo e indirecto.

Doutra banda, nos primeiros cinco meses do ano 2023 a industria do granito exportou 171.379 toneladas de granito ou pedras de talla e construción, o que se traduce en 51,93 millóns de euros, o terceiro mellor dato histórico tras o récord alcanzado en 2022 e 2016.

As empresas de granito do Porriño e Mondariz perfeccionaron e automatizaron tanto as técnicas de elaboración desta roca ornamental, que nos últimos anos adquiren bloques en bruto en diferentes destinos e levan a cabo variadas operacións segundo o material e a súa procedencia. Tras a transformación do granito, estas pezas expórtanse ao longo de todo o mundo con marxes de beneficio que responden o talento na elaboración de cada peza para usos especiais.

Non cabe dúbida de que lousa e granito son as ‘pedras preciosas’ da nosa economía. Os profesionais do sector mineiro souberon innovar e modernizar a industria para achegar cada vez máis valor aos grandes recursos que o subsolo nos/nos ha brindado e que son apreciados ao redor de todo o globo.