A influencia da tecnoloxía do futuro na investigación xeolóxica do presente

2023-10-23T17:01:07+02:0023/10/2023|

A revolución dixital é transversal a todos os ámbitos, non hai nada que escape a estes avances. Un exemplo diso é a influencia que se está vivindo na investigación xeolóxica, unha disciplina na que se están dando os primeiros pasos no camiño da optimización e a eficiencia a través das tecnoloxías do futuro.

A Intelixencia artificial e o Machine Learning facilitan a procura de materias primas

Ben é certo que a minaría é unha industria imprescindible para o avance tecnolóxico e o desenvolvemento das enerxías renovables, pero á súa vez, este sector tamén se nutre da innovación nestoutros campos para seguir prosperando para poder dar resposta ás necesidades do mañá.

Desta forma, xa se puxeron en práctica diferentes procedementos que permiten sacar o máximo proveito á intelixencia artificial (IA) e ao machine learning. O obxectivo principal é lograr procesos de traballo máis eficientes na procura de materias primas, de maneira que se poida predicir a súa presenza no medio con efectividade.

Esto é posible grazas á análise de datos. Kobold Metals, unha start-up apoiada por empresarios como Jeff Bezos e Bill Gates, emprega ferramentas de aprendizaxe automática que permiten descubrir depósitos de metais primordiais para a fabricación de baterías e o desenvolvemento de enerxías renovables.

Así pois, a intelixencia artificial e o machine learning permiten a revisión, análise e clasificación de millóns de datos solicitados ao longo dos séculos, o que a converte en accesible e como consecuencia, nunha fonte de información fiable que está a permitir crear un mapa da cortiza terrestre.

As novas tecnoloxías posiciónanse como unha peza crave nun momento de máxima demanda de minerais e de grandes dificultades para o achado de novos xacementos. Como se menciona previamente, a minaría é un sector determinante para a implementación de sistemas de enerxía limpa.

Máis concretamente, sen a utilización de cobre, cobalto, níquel, litio e as terras raras non se podería continuar avanzando no desenvolvemento de coches eléctricos, entre outros produtos crave da transición ecolóxica.

 A tecnoloxía do futuro achega valor á investigación xeolóxica e á minería

Ademais da dificultade para o descubrimento de novas canteiras, a dependencia das importacións é outro dos problemas que se presenta na situación actual da industria mineira.

Ante isto, desde o CSIC púxose en marcha un proxecto de investigación que utilizará a aprendizaxe automática para “realizar medicións xeolóxicas, xeoquímicas e xeofísicas máis sostibles e menos invasivas”, como apuntan desde o propio Consello Superior de Investigacións Científicas.

O estudo desenvolverá unha ferramenta de prospección xeolóxica que integra nunha soa plataforma datos de distintas disciplinas para crear modelos tridimensionais. Con iso, aumentarase o coñecemento acerca do potencial mineiro de Europa sen xerar un impacto negativo no medioambiente. De maneira que se poidan crear novas cadeas de valor que incrementen a extracción mineira no continente.

Un 80% das materias primas que se empregan na produción de tecnoloxías dixitais en Europa proveñen da importación. Por iso é polo que se está apostando pola innovación para crear novas vías de estudo na investigación xeolóxica.

Estes avances non só achegan independencia dalgúns territorios e permiten a innovación no campo da tecnoloxía dixital. Senón que tamén aumentan a eficiencia á hora de buscar novos xacementos grazas a poñer infinidade de datos de gran valor ao dispor de empresas e organizacións.

Ademais, a sustentabilidade increméntase porque se evita perforar o chan sen ter garantías de que se estea actuando con precisión. Desta forma, as aproximacións son máis axustadas e o medioambiente non se ve afectado innecesariamente. Do mesmo xeito que se axilizan as investigacións previas.

A intelixencia artificial e o machine learning fan posible que o proceso previo de documentación sexa sinxelo e eficiente, a diferenza dos métodos máis tradicionais que se foron empregando ao longo do tempo.

Esto contribúe tamén a que póidase valorar a rendibilidade dos proxectos sen deixar unha pegada na contorna. Porque en moitas ocasións, os minerais están presentes en zonas de difícil acceso, polo que non é rendible crear explotacións mineiras por motivos económicos e de seguridade.

Todo iso, xunto coa transmisión de coñecemento, impulsarán ao sector mineiro a seguir crecendo baixo os estándares do futuro. A revolución dixital permitirá a modernización desta industria, algo fundamental para que poida actuar con eficiencia ante os retos que se presentan nunha contorna marcada pola incerteza.

Así mesmo, poderanse derrubar os mitos que aínda relacionan a minería co pasado. Da mesma forma que se mellorará a captación de talento e asegurarase a continuidade da industria.