Minaría intelixente, minaría sostible. Como a dixitalización marca a senda á nova sustentabilidade

2023-01-25T10:12:08+01:0025/01/2023|

A minaría do século XXI ten que enfrontarse a unha serie de retos que non son alleos ao resto de actividades humanas: a globalización, os desafíos ambientais, as esixencias sociais, etc.

A minaría non é un fin en si mesmo, a minaría abastece á sociedade, ao resto de sectores primarios e secundarios, é o primeiro paso cara a unha economía forte. Ademais, a actividade mineira trata de recursos que non se poden deslocalizar, polo que é unha actividade intimamente ligada ao territorio, aos ecosistemas e por suposto, ás comunidades humanas nas que se asinta.

Por iso, para favorecer a integración da actividade extractiva coa súa contorna inmediata, coa cadea de valor e cun mundo cada vez máis global, as empresas mineiras están comprometidas coa dixitalización. A disrupción tecnolóxica xoga un papel protagonista na minaría que nos/nos abastecerá de minerais nas próximas décadas.

A medida que a xeración do baby boom xubílase, unha nova onda de talentos, unha xeración que domina a tecnoloxía, necesita de incentivos para incorporarse a traballar nas compañías mineiras. Tamén os grupos de interese son cada vez máis esixentes e necesitan ter unha imaxe máis transparente da realidade da industria mineira. É aquí onde a fenda dixital ha de romperse entre as compañías mineiras e os grupos de interese.

A colaboración e a transparencia como eixo central

A industria mineira traballa día a día para ofrecer máis transparencia ao redor do seu impacto na sociedade e o medioambiente, en particular para a próxima xeración de investidores e empregados. É por iso, que as organizacións deben centrar a súa atención na apertura e a colaboración, os fluxos de traballo integrados e intelixentes.

A transformación dixital e as novas tecnoloxías achegan ás empresas mineiras galegas oportunidades de ouro para ser máis eficientes, impulsar a produción e reducir custos á vez que fan que a contorna laboral sexa máis segura, tanto para os empregados como para o medioambiente.

Especialmente agora, a medida que as economías se reabren despois das primeiras ondas da pandemia da COVID-19, o clima global parece estar a cambiar de interconectado a interdependente. O aumento dos prezos das materias primas, a volatilidade do mercado, as regulacións continuas, o risco xeopolítico, o cambio na confianza do consumidor e a percepción pública da industria mineira están a impactar a súa marca e o seu futuro.

A industria mineira debe enfocarse en ser un construtor fundamental de capital económico e social e valor sostible e usar esa posición para afastarse da percepción de ‘minería destrutiva’. Isto require tanto dixitalización como democratización. Por iso hai tres campos crave prosperar no futuro: adoptar a apertura e a colaboración, permitir fluxos de traballo integrados e intelixentes e incorporar cultura e habilidades.

A apertura e a colaboración: transparencia desde dentro cara á sociedade

As empresas mineiras galegas deben integrar a apertura e a colaboración nun momento de continua volatilidade e disrupción, a innovación aberta e a co-creación é a única resposta válida.

As empresas non poden contratar a todos os expertos do mundo nas áreas nas que necesitan evolucionar, polo que necesitan crear unha cultura que sexa capaz de innovar activamente como parte dunha comunidade. A asociación entre ecosistemas, traballando tanto con partes da industria mineira como con empresas doutras industrias, acelera a creación de plataformas comerciais. Facelo permite que unha organización aproveite os seus datos patentados para transformar fundamentalmente as operacións e dar forma aos mercados.

As novas tecnoloxías permiten unha maior trazabilidade dos recursos mineiros, mediante plataformas que permiten a vixilancia das actividades: desde que un xacemento está en fase de exploración ata que os dispositivos electrónicos (ou calquera outro produto) chega ás nosas mans coa garantía de que foron fabricados en zonas libres de conflitos, e en países onde se respectan as máis estritas leis ambientais e laborais. Para iso novamente, toman acción dous factores: a dixitalización e a colaboración entre profesionais.

Fluxos de traballo intelixentes

Os fluxos de traballos intelixentes na industria mineira son impulsados polas plataformas dixitais e fundamentais para lograr varios obxectivos:

  • Procesos máis seguros e eficientes
  • Rexistrar e compartir do coñecemento adquirido
  • Optimización do traballo levado a cabo polos profesionais mineiros
  • Maior produtividade
  • Maior transparencia para traballadores, compradores, investidores e consumidores finais

Neste novo paradigma xoga un papel fundamental o blockchain, que fai un seguimento constante do fluxo mineiro mediante o manexo de datos ao longo da cadea de subministración. Por poñer un exemplo, esta tecnoloxía rastrexa o descubrimento de depósitos de minerais como o cobalto, e despois ségueo ao longo da cadea de subministración desde a mina ata a fundición, e continúa a través dos fabricantes de baterías e, en última instancia, os fabricantes de equipos orixinais de automóbiles.

Como son as plantas mineiras intelixentes

Ademais da tecnoloxía blockchain, unha planta mineira intelixente utiliza análises avanzadas e intelixencia artificial (IA) para predicir a variabilidade entre as métrica de produción crave. Cando as métrica están fóra de rango, os algoritmos avanzados prescriben parámetros operativos para corrixir os procesos. Como resultado, a planta pode funcionar cun rendemento óptimo.

A IA pode participar para axudar a identificar anomalías, avaliar a súa criticidad, determinar cáusalas raíz e axudar aos técnicos de mantemento a realizar reparacións e recomendar accións correctivas.

Integrar a cultura e as habilidades humanas dentro da dixitalización da minería

Os datos son o petróleo do século XXI, pero sen as persoas que os interpreten non son máis que números. Non cabe dúbida de que a maioría dos traballos de minaría actuais cambiarán, cara a perfís máis técnicos e versátiles, por iso, unha infusión de novos talentos e o intercambio de coñecementos son fundamentais para a industria.

Na comunidade galega contamos con grandes talentos provenientes de diversas ramas, unha aposta dos distintos subsectores pola transversalidade: enxeñeiros e enxeñeiras de minas, xeólogos e xeólogas, químicos e químicas, consultoras externas… forman parte de equipos multidisciplinares capaces de outorgar perspectivas de crecemento e sustentabilidade a unha industria crave para Galicia e Europa.