Todo o que necesitas saber sobre os perímetros de protección dos manantiais de auga

2021-01-07T10:00:28+01:0007/01/2021|

A industria da auga envasada ofrece esencia en estado puro, poñéndoa a disposición do consumidor final coas máis estrictas normas de calidade e seguridade alimentaria. A xestión sostible do acuífero axuda a conservar a natureza, dándolle un papel importante ao perímetro de protección.

Coidado de cada detalle coa máxima precisión posible

A industria da auga mineral esfórzase por coidar todos os detalles da propia auga, incluíndo todo o que a rodea, para que o consumidor final poida gozar da súa pureza e características orixinais.

As súas plantas de envasado están asentadas en ambientes naturais como parques naturais e parques nacionais. Xa que, deste xeito, contribúen a unha mellor protección da súa pureza, asegurando que a súa conservación está a ser a adecuada.

agua-mineral-pureza

As augas minerais en Galicia caracterízanse por ser un produto alimentario natural e moi singular que o fai único, xa que non hai dúas augas iguais. Son augas de acuíferos subterráneos protexidas de calquera posible contaminación. Isto débese ao gran traballo realizado polo sector para levar a cabo a protección de todo que o que as rodea. Todo isto grazas ao gran traballo realizado polo sector, xa que as augas minerais, xunto coa comida infantil, son os produtos máis regulados e reglamentados en materia de Calidade e Seguridade Alimentaria.

Gran protección e xestión do perímetro

Para que a xestión se execute correctamente, cada unha das empresas de auga mineral ten un ‘perímetro de protección’ e un ‘caudal de aproveitamento’. Son concedidos polas autoridades mineiras no momento en que reciben a autorización para o uso da auga.

Cando falamos do perímetro de protección dun acuífero de auga mineral en Galicia, falamos da superficie mínima de terreos delimitados por coordenadas, onde están prohibidas ou condicionadas determinadas actividades que poden influír negativamente no recurso hidrotermal, para salvagardalo. Como por exemplo:

  • Evitar a descarga de substancias contaminantes que poidan afectar á calidade da auga recollida.
  • Controlar o desenvolvemento de calquera nova actividade incompatible coa preservación dos recursos recollidos.
  • Fortalecer as medidas de prevención e control nas zonas de captación.

Unha regulación estrita que permite o control continuo

O perímetro de protección dun acuífero, polo tanto, é un instrumento xurídico-administrativo que, como obxectivo e prioridade, ten, por un lado, a protección da integridade e pureza do acuífero, e polo outro, a concesión do dereito a aproveitar o uso da auga que desprende dela. A súa regulación figura nos artigos 26 e 28 da Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas e nos artigos 41 e 43 do Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto polo que se aproba o Reglamento General para el Régimen de la Minería normas que deben entenderse como básicas, sen prexuízo da facultade das comunidades autónomas de establecer unha regulación complementaria sobre os perímetros de protección.

perimetro-augas

Grazas a este instrumento xurídico-administrativo, a industria das augas minerais é a responsable do coidado e protección das áreas naturais que rodean os acuíferos, mantendo intacta a súa conservación e asegurándose de que non estea contaminada accidentalmente.

Cales son as condicións de uso do solo?

O perímetro de protección determina o uso do solo en Galicia, así como as actividades ou áreas de uso, segundo onde se sitúen, en zonas mínimas, medianas ou máximas en termos de restricións. Hai dúas zonas, a zona de recarga que é onde se producen as precipitacións e onde a circulación das augas subterráneas comeza en profundidade ata a zona de descarga a través do manantial ou da captación.

As autoridades competentes son as responsables de outorgar o fluxo de uso óptimo e calcúlase en función do equilibrio hídrico da zona.

Outras ferramentas de seguridade e calidade ambiental

Como xa mencionamos anteriormente, existe unha regulación estrita necesaria para poder garantir a seguridade e calidade deste recurso, ademais dun perímetro de protección e un fluxo de uso óptimo, ao que se engaden outras ferramentas ambientais ‘Guía de Autocontrol de Calidad en las Captaciones de Aguas Envasadas’ da Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) , permitindo mellorar a xestión do recurso, preservar a súa calidade de orixe e facer unha explotación sostible con todo o que o rodea.

Importantes colaboracións de empresas do sector

Dada a situación de loita por mellorar todo o relacionado coas augas minerais naturais, algunhas empresas do sector colaboran cos Planes Técnicos de Gestión Forestal de las Comunidades Autónomas, ou cos organismos correspondentes. Co obxectivo de que os bosques baixo os que se instalan os acuíferos, sigan sendo os mellores protectores naturais, preservando a vexetación autóctona; ademais de colaborar coa limpeza dos bosques.

Está claro que, se desexa obter unha auga mineral pura natural que conteña as súas calidades orixinais, é fundamental realizar un coidado estrito do perímetro dos acuíferos en Galicia. Xa que, sen todas as medidas que ten ante esta protección, a auga que bebemos non sería tan característica e natural.