Que é a minaría climática? 3 claves para entender a súa importancia

2024-02-09T10:56:35+01:0009/02/2024|

Historicamente a minaría estivo asociada á idea de que o impacto que xera no medioambiente é negativo. Con todo, co paso do tempo os datos falaron por si sós e quedou demostrado que se trata dunha industria esencial para a transición enerxética.

A raíz de esto xorde o termo minaría climática, quefai referencia a todos os beneficios que proporciona o sector á loita contra o cambio climático. Máis aló de proporcionar materias primas fundamentais para o desenvolvemento de compoñentes para sistemas enerxéticos descarbonizados, como poden ser as baterías de coches eléctricos ou as turbinas eólicas, a actividade mineira tamén contribúe ao coidado da contorna mediante diversos procedementos.

1. As enerxías limpas tamén están presentes nos procesos mineiros

Unha das problemáticas da industria mineira é o alto nivel de demanda de enerxía e recursos naturais que necesita para funcionar. Do mesmo xeito que case todas as actividades humanas, xera emisións de gases de efecto invernadoiro.

Ante esta situación foi necesario tomar medidas, por eso hoxe en día existe unha tendencia crecente na adopción de fontes de enerxía renovable para facer funcionar as operacións deste sector. Esto levouse a cabo co fin de contribuír á redución da pegada de carbono en todas as fases do proceso mineiro.

Os métodos de produción de enerxía limpa máis habituais na extracción e o procesamento de minerais son os paneis solares e as turbinas eólicas, ao proporcionar electricidade de forma respectuosa coa contorna. Tamén é común o uso de tecnoloxías que melloran a eficiencia enerxética e a redución do consumo nas fases de moenda e trituración, como poden ser os muíños de alta presión ou os muíños verticais. Ademais, existen técnicas innovadoras que permiten a recuperación de enerxía dos gases producidos a causa da actividade mineira.

Todo iso non só impulsa a diminución da pegada de carbono da industria, senón que tamén ten unha serie de beneficios ambientais e económicos.

2. As restauracións mineiras frean o avance do cambio climático

Doutra banda, a minería climática non só limítase á optimización dos seus procesos, senón que tamén contribúe á mellora da contorna unha vez terminada a explotación do chan. As prácticas de restauración mineira adecuadas poden ser un factor crave para combater o cambio climático e preservar a biodiversidade.

As restauracións mineiras son un proceso que se leva a cabo despois de que unha operación mineira finalizou, co obxectivo de restaurar o terreo para recuperar o seu estado orixinal ou mesmo, melloralo. Esto implica diferentes procesos como poden ser a rehabilitación da terra, a replantación de vexetación, a restauración de cursos de auga ou a reintroducción da fauna autóctona.

Coidar as antigas explotacións non só ten un evidente impacto positivo no medioambiente, senón que axuda a combater o cambio climático, dado que a restauración dos chans e a vexetación pode aumentar a captura de carbono e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Ademais, a creación de novos hábitats naturais pode fomentar a biodiversidade e a conservación de especies en perigo de extinción.

Da mesma forma que tamén se poden utilizar a modo de fonte de enerxía renovable. Nos casos en que os estudos previos apróbeno, as áreas mineiras rehabilitadas poden empregarse para a implementación de proxectos de enerxía solar, eólica e xeotérmica, converténdose en fontes de enerxía limpa e renovable.

3. O progreso da tecnoloxía contribúe á eficiencia da minaría

Durante as últimas décadas o sector evolucionou de maneira significativa da man dos últimos avances en tecnoloxía. A utilización de sistemas automatizados e a dixitalización de procesos permitiron mellorar a sustentabilidade na minaría. Este progreso permitiu a optimización dos procesos de exploración, extracción, procesamento e transporte de minerais, o que levou a unha maior eficiencia na industria.

Por exemplo, recentemente implementáronse sistemas de vixilancia e control da produción, así como de automatización de procesos de extracción e transporte. Tamén xurdiron novos métodos de recolección e análise de grandes cantidades de datos a través da Intelixencia Artificial, o que facilita a identificación de patróns e tendencias de gran relevancia para a toma de decisións.

Desta forma, analízanse grandes cantidades de datos xeolóxicos, o que permite identificar áreas de mineralización con maior precisión e eficiencia. A IA tamén pode contribuír á xestión ambiental das operacións mineiras mediante a monitoraxe da calidade do aire, a xestión da auga e a redución da pegada de carbono. Así mesmo, poden contribuír á redución do uso de recursos naturais, como a auga e a enerxía, o que reduce o impacto ambiental.

Os avances en tecnoloxía, xunto coa inclusión de enerxías renovables nos procesos mineiros e a restauración de antigas minas son algunhas das claves que non só están a encamiñar á minería cara a unha estratexia activa contra o cambio climático, senón que tamén garanten o futuro da minería sostible.