Todo o que deberías saber sobre o aceiro

2020-05-13T09:44:39+02:0013/05/2020|

Supoñemos que algo tan básico como o que é o aceiro non é necesario explicar, pero por se houbese alguén que non o sepa, farémolo. O aceiro é unha aleación de ferro cunha cantidade de carbono que pode ser variable. Estes dous compoñentes principais atópanse na natureza en abundancia. Ademais, pódese reciclar indefinidamente sen perder os seus atributos, o que favorece a súa produción a gran escala. Esta variedade e dispoñibilidade fano adecuado para numerosos usos.

Esta información pode ser algo que xa tiñas en mente, pero ¿a que non sabías que case todos os utensilios que empregamos todos os días son de aceiro? Desde os rolos que se usan para producir o papel que usamos ou as máquinas rotativas que producen xornais e revistas que lemos, pasando polos cubertos de aceiro inoxidable que empregamos a diario, os reforzos das vigas de formigón armado, ata gran parte de aeroxeradores que nos permiten producir electricidade sen xerar CO2.

A produción mundial de aceiro aumentou un 4,6% en 2018 con respecto ao ano anterior, alcanzando un volume de 1.808,6 millóns de toneladas. En canto aos países produtores, China segue consumindo preto da metade do aceiro mundial. Durante os tres primeiros meses de 2019, os principais países de orixe das importacións de aceiro no mercado da Unión Europea foron Turquía, Rusia, Corea do Sur, China e Ucraína. Estes cinco países representaron o 67% do importe total de aceiro acabado na Unión Europea.

En canto a España, exporta a súa produción de aceiro a 157 países. A industria siderúrxica española é a base da cadea de valor metal-metálica, onde o aceiro é un compoñente fundamental para automóbiles, maquinaria e infraestruturas.

O ferro, o metal máis usado

minaria-sostible-acero

Pero o aceiro non se pode entender sen os seus dous mellores amigos. Para comezar, o ferro representa o 95% da produción mundial de metais. De feito, pódese empregar na obtención de aceiros estruturais, fundición e ferro forxado, así como na formación de produtos siderúrxicos. E ademais, úsase para a construción, ferro, instrumentos de cociña, coches e electrodomésticos, entre outros elementos de uso cotián.

O mineral de ferro extráese en aproximadamente 40 países, sendo os cinco principais produtores: Australia, Brasil, India, China e Rusia, nos que aproximadamente o 80% da produción mundial se orixinou en 2019.

O indispensable carbón metalúrxico

E, sempre unido ao aceiro, atopamos o carbón, que non é unha materia prima normalizada; existen dous tipos de carbón no mundo: o carbón térmico e o carbón metalúrxico. O carbón metalúrxico é o que efectivamente se usa para a produción de aceiro, que require propiedades específicas como a plasticidade. O seu uso principal é como reductor químico na industria metalúrxica.

minaria-sostible-acero-01

Debido á súa dependencia da industria siderúrxica, e do mesmo xeito que o mineral de ferro, a demanda de carbón metalúrxico está firmemente ligada aos mercados asiáticos. China, o principal consumidor mundial, representou o 67% da demanda en 2017, consumindo un total de 764 millóns de toneladas. Como resultado deste dominio, Asia controla en gran medida o consumo de carbón metalúrxico cun 82% da demanda total en 2017.

E todo isto pódese reciclar?

Seguramente, despois destes datos, estarás preguntando canto dano recibe o planeta coa produción de aceiro. Ben, temos que destacar que, actualmente, o aceiro é un produto que destaca pola súa economía verde, xa que ao redor de 11 millóns de toneladas recíclanse cada ano para aproveitar o 80% dos residuos e subprodutos xerados no proceso de produción. Ningún outro produto como o aceiro é fabricado respectando o medio ambiente e pode contribuír á protección do medio ambiente a través das súas variadas aplicacións.

Co obxectivo de dar resposta aos retos dunha sociedade máis complexa e esixente, no século pasado xurdiron máis de 3.000 novos tipos de aceiro, que destacan polas súas altas características de resistencia empregadas en motores e aeroxeradores ou aceiros cirúrxicos de alta precisión.

A través do proceso de reciclaxe e recuperación, o aceiro contribúe a un uso sostible dos recursos. O seu ciclo de vida é ilimitado, xa que se pode reciclar innumerables veces, sen perder calidade.

Absolutamente todos os produtos de aceiro pódense reciclar: o aceiro dun coche, por exemplo, pódese usar para facer unha lavadora, unha bicicleta ou unha lata. Para cada tonelada de ferro e aceiro desfeitos, evítase a extracción de 1,5 toneladas de mineral de ferro. Tamén os produtos secundarios derivados da fabricación de aceiro reciclanse completamente, por exemplo, as materias primas, os materiais de construción e os produtos químicos empregados introdúcense no ciclo de vida dos materiais. Os materiais férreos úsanse por exemplo na industria do cemento e na construción de rúas, o óxido de ferro úsase na industria do barniz e como un material magnetizable para discos duros.

Ademais, a reciclaxe intensiva do aceiro, non só contribúe ao aforro notable dos recursos enerxéticos, senón que tamén reduce as emisións de CO2 de xeito significativo.

No caso de España, a industria siderúrxica asinou recentemente unha declaración sectorial coa que se compromete a producir aceiro con cero emisións netas en 2050. O presidente da Asociación de Empresas de Produción de Aceiro e Primeiros Produtos de Transformación de Aceiro de España (UNESID), Bernardo Velázquez, foi o encargado de presentar o proxecto “Aceiro español climaticamente neutral, AECN 2050”.

Para cumprir o obxectivo da neutralidade climática, as empresas siderúrxicas do noso país están nunha posición vantaxosa, xa que en 2018 o 66% da produción de aceiro español realizouse en fornos eléctricos. Así mesmo, a industria siderúrxica é a líder española de reciclaxe con 10,2 millóns de toneladas de aceiro reciclado, o que supón máis do 71% da produción nacional de aceiro.